Regulamin

§1 Przedmiot Regulaminu 

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Domków Z Górki na Pazurki i jest integralną częścią Umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub wpłatę całej należności za pobyt. Dokonując ww. czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu. 
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Domków z Górki na Pazurki.
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w każdym domku oraz na stronie internetowej www.zgorkinapazurki.com

§2 Doba hotelowa 

 1. Domki wynajmowane są na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 16.00 do godziny 11.00. 
 2. Życzenie przedłużenia pobytu należy zgłosić telefonicznie, mailowo lub osobiście. Uwzględnimy życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości. 
 3. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu oraz w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za pobyt.

§3 Rezerwacje 

 1. Opłata rezerwacyjna wynosi 30% kwoty pobytu - płatna w momencie rezerwacji (do 2dni roboczych od złożenia rezerwacji).
 2. Opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.
  1. W przypadku rezygnacji z pobytu do 14 dni przed planowanym przyjazdem istnieje możliwość jednorazowego przełożenia rezerwacji na inny dogodny termin (ważność 1 rok od dnia pierwotnej rezerwacji). Zastrzegamy sobie brak możliwości przenoszenia terminów na terminy świąteczne, długie weekendy oraz terminy specjalne.
  2. Jeśli anulowanie rezerwacji nastąpi później niż 14 dni przed datą przyjazdu opłata rezerwacyjna przepada.
 3. Jeżeli potrzebna jest  faktura, prosimy o  przesłanie potrzebnych danych przed przyjazdem.
 4. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie mamy obowiązek odmówić podania kodu/kluczy do domku.
 5. Wszystkie należności związane z wynajmowaniem domku należy uiścić w pierwszym dniu pobytu gotówką.
 6.  W przypadku skrócenia pobytu z przyczyn niezależnych od nas, nie zwracamy opłat za niewykorzystane dni.
 7. Z uwagi różne nieprzewidziane okoliczności i przypadki losowe, zastrzegamy sobie możliwość zmiany zarezerwowanego domu na inny.
 8. Możemy odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin.
 9. W trakcie dokonywania rezerwacji Rezerwujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Domków z Górki na Pazurki. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu rezerwacji.

§4 Odpowiedzialność Gości 

 1. Gość ma prawo do zgłoszenia obsłudze Domków Z Górki na Pazurki wszelkich uwag i sugestii dotyczących pobytu, a także do otrzymania koniecznej pomocy i opieki. 
 2. Pozostanie w domku lub pozostawienie rzeczy poza godziną 11.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści domek po godzinie 11.00 zostanie naliczona opłata za kolejną dobę według obowiązującego cennika. 
 3. Osoby poniżej 18. roku życia powinny znajdować się na terenie Domków z Górki na Pazurki pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci. 
 4. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabrania się używania w domkach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia domku (nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych). Zabrania się stawiania przedmiotów na rozgrzanym kominku, używania i przechowywania podpałek płynnych. W kominku można palić tylko drewno, a drzwiczki kominka muszą być zamknięte. Domki Z górki na Pazurki nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia ciała, uszczerbku na zdrowiu lub inne szkody powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku będącego wynikiem nieprawidłowego korzystania z kominka przez Najemcę i osoby przez niego wskazane jako przebywające wraz z nim w domku w okresie najmu. Zabrania się używania grilla na tarasie oraz w odległości mniejszej niż 2 metry od drewnianych ścian. 
 5. Każdorazowo Gość opuszczający domek, ze względów bezpieczeństwa, powinien zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć okna i drzwi na klucz. 
 6. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych. Palić można jedynie na zewnątrz, a pozostałości po papierosach należy wyrzucać do kosza, nie na trawnik. Złamanie tego zakazu jest równoznaczne z utratą kaucji.
 7. Osoby nie przestrzegające przepisów przeciwpożarowych podlegają sankcjom kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń. 
 8. Po przybyciu prosimy o sprawdzenie  stanu domku i zgłoszenie ewentualnych uszkodzeń lub braków  jeszcze w dniu przybycia. Brak takiego zgłoszenia oznacza, że Wynajmujący nie ma zastrzeżeń w tej kwestii.
 9. Staramy się, by wyposażenie naszych domów było w doskonałym stanie. Dzięki temu możemy zagwarantować komfort, na który zasługują nasi Goście. Od naszych Gości przy zameldowaniu pobieramy kaucję w wysokości 500 zł na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń.
 10. Gości ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy, winy odwiedzających go osób lub niedochowania ostrożności w sposobie korzystania z kominka wskazanym przez Wynajmującego i są rozliczane przy wymeldowaniu według wyceny sporządzonej przez Domki Z Górki na Pazurki.
 11. Uprasza się Gości o nie powodowanie nadmiernego hałasu, mogącego przeszkadzać bądź też irytować pozostałych Gości. Nie stosowanie się do powyższego traktowane będzie jako naruszenie niniejszego Regulaminu. Obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 07:00 rano.
 12. Na terenie obiektu obowiązuje  zakaz organizowania imprez (urodzinowych, wieczorów kawalerskich, panieńskich itp.). Zorganizowanie imprezy i zakłócanie spokoju, ciszy w naszym obiekcie może skutkować zakończeniem wyjazdu dla Gości bez zwrotu pieniędzy za opłacony wyjazd.
 13. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w domkach i ich wyposażeniu.
 14. Goście gospodarstwa nie mogą bez wiedzy właścicieli przyjmować na nocleg dodatkowych osób. O odwiedzinach (ewentualnym dojechaniu osób dodatkowych) należy uprzedzić właściciela. W przypadku braku informacji i przyjęciu na nocleg dodatkowej osoby opłata za gościa wynosi wówczas 200 zł za noc za osobę. Właściciel ma prawo odmówić przyjazdu osób dodatkowych.

§5 Odpowiedzialność Domków z Górki na Pazurki 

 1. Domki Z Górki na Pazurki nie ponoszą odpowiedzialności za sytuacje oraz awarie i ich skutki od nas niezależne. 
 2. Domki Z Górki na Pazurki nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w domku lub na tarasie. 
 3. Przedmioty pozostawione w domku, po jego opuszczeniu nie będą przechowywane. 
 4. Parking  na terenie Domków Z Górki przeznaczony dla Gości jest bezpłatny i niestrzeżony. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu, roweru lub innego pojazdu należącego do Gościa oraz przedmiotów w nim pozostawionych.
 5. Gospodarz Domków z Górki na Pazurki służy pomocą w godzinach 8:00-20:00. Telefon kontaktowy: +48 662251098. Wyjątkiem od normy są poważne awarie nieumożliwiające dalsze kontynuowanie wypoczynku.
 6. Gospodarz Domków ma prawo wejść do domków podczas nieobecności Gości w przypadku: 
  1. pozostawienia otwartych okien w czasie burzy lub ulewy,
  2. wynikłej awarii z przyczyn niezależnych od Gości,
  3. z przyczyn powstałych ze strony Gości w przypadku rażącego naruszenia regulaminu,
  4. pozostawienia zwierząt bez opieki dłużej niż 20 minut,
  5. celem uzupełnienia środków higienicznych w łazience.

§6 Pobyt zwierząt 

 1. Na terenie Domków z Górki na Pazurki dopuszcza się obecność małych ułożonych psów i innych zwierząt do 8kg wagi.
 2. Zabrania się, aby zwierzę wchodziło na meble, korzystało z pościeli oraz koców, a także pozostawało same w domkach.
 3. Zabrania się spacerowania z psem po placu zabaw.
 4. Właściciel zwierzęcia odpowiada materialnie za wyrządzone przez niego szkody, a także zobowiązany jest do dopilnowania, aby jego zwierzę nie zakłócało wypoczynku innych gości, do prowadzenia go na smyczy i wyprowadzania go za potrzebą poza teren (pies) oraz do usuwania wszelkich nieczystości pozostawionych na terenie obiektu.
 5. Cena za pobyt zwierzęcia wg aktualnego Cennika.

§7 Reklamacje 

 1. Uwagi i reklamacje związane z zakwaterowaniem oraz innymi usługami świadczonymi przez Domki Z Górki na Pazurki należy zgłaszać możliwie bezpośrednio do nas po stwierdzeniu podstaw do ich zgłoszenia. 
 2. Ewentualne reklamacje nie mogą mieć wpływu na termin pobytu i wysokość płatności. 
 3. Reklamacje będą rozpatrywane i rozwiązywane indywidualnie, o sposobie załatwienia sprawy Gość składający reklamację zostanie poinformowany.